กรุณาเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

ขอลาพักผ่อน ประจำปี 2020

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 เอกรินทร์ วงษ์ไพศาล 1.50 วัน
2 สุวรรณา โพธิอ่อน 3.00 วัน
3 นางสาวกษมา เนตรวิเชียร 3.00 วัน

ขอลาป่วย / กิจ / คลอด ประจำปี 2020

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 สุวรรณา โพธิอ่อน 0.50 วัน
2 นางสาวกษมา เนตรวิเชียร 2.00 วัน
3 นางสาวณัฐณิชา มาลัย 7.00 วัน
no have

ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานโดยขอเบิกเบี้ยเลี้ยง ค่าเข่าที่พัก และค่ายานพาหนะ ประจำปี 2020

ลำดับ. ชื่อ - สกุล วันลารวม
1 เอกรินทร์ วงษ์ไพศาล 1.00 วัน
2 สุวรรณา โพธิอ่อน 2.00 วัน
Loading...